rechterklik is uitgeschakeld
logo

Werkwijze

Werkwijze

Sinds januari 2015 valt speltherapie onder de jeugdzorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Praktijk Krachtenspel heeft een contract met de gemeente West Brabant Oost, waaronder in ieder geval de gemeenten Woudrichem-Werkendam, en de gemeente Aalburg vallen. Dat betekent dat de behandeling van uw kind vergoed wordt door de gemeente als u in één van deze gemeenten woonachtig bent. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor speltherapie vanuit de gemeente heeft u ofwel een verwijzing van een (huis) arts nodig of een beschikking van het wijkteam van de gemeente. Informeert u rustig bij de praktijk als u er zelf niet uitkomt.

Na het intake gesprek volgt er veelal een observatieperiode waarna in een oudergesprek de mogelijkheden en de doelen van de behandeling zullen worden besproken. Als ouders en therapeut het samen eens zijn zal de behandeling starten.  De speltherapie vindt wekelijks plaats in de spelkamer en een sessie duurt 45 minuten.
Als ouder kunt u wachten in de wachtruimte of weggaan als uw kind therapie heeft.
De gemiddelde duur van de behandeling is tussen de 15-25 sessies. (evt korter of langer afhankelijk van de hulpvraag).


Ouderbegeleidingsgesprekken
 zullen deel uitmaken van de therapie. Het is voor de ouders noodzakelijk én prettig om zo het traject te kunnen volgen. Immers: ”Alleen samen met de ouders heeft het kind de mogelijkheid te veranderen”.
Speciale situaties:
Er is mogelijk een speciale situatie, bijvoorbeeld als een kind langdurig(ernstig) ziek is en (tijdelijk) niet in staat is de spelkamer te bezoeken. In overleg kan ik dan bij het kind thuis speltherapie komen geven. Ik neem dan een koffer mee met speciale, op de therapie voor het kind afgestemde materialen.
Uw kind woont niet binnen de gemeente WBO:
Neemt u in dat geval contact met mij op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
De behandeling wordt (deels) vergoed in dit geval vanuit de aanvullende verzekeringen van uw ziektekostenverzekering.

Tarieven 2023, de tarieven gelden, tenzij anders vermeld, per sessie van 45 minuten.

Kennismakingsgesprek max. 20 min. Kosteloos
Intakegesprek €72,00
Spelsessie € 72,00
Begeleidingsgesprek € 72,00
Telefonisch consult max. 25 min. € 25,00 *
Extern gesprek (scholen/instanties) € 72,00

*Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.