rechterklik is uitgeschakeld
logo

Disclaimer

De voorwaarden voor speltherapie binnen Praktijk Krachtenspel.

Privacy
De therapeut zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers contact opnemen met derden zoals de leerkracht, de huisarts of andere behandelaars. De praktijk voldoet aan de voorwaarden voor de huidige AVG.

Aansprakelijkheid
Praktijk Krachtenspel heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

Beroepscode en klachtenregeling
De therapeut is geregistreerd lid van het FVB en registertherapeut RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Zij handelt naar de beroepscode van de FVB en is onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire zorg (TCZ).  Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen gemeld worden bij FVB en de TCZ. De therapeut voldoet aan de eisen van de Wkkgz, en is aangesloten bij de NIBIG.

Afmelding:

Mocht het voorkomen dat u een afspraak wilt afzeggen of verzetten, dan kan dit maximaal 24 uur van te voren.
Ik mag de sessie, wanneer u dit niet doet, helaas niet in rekening brengen, dus ik vertrouw erop dat u hiermee zorgvuldig omgaat.