rechterklik is uitgeschakeld
logo

Disclaimer

De voorwaarden voor speltherapie binnen Praktijk Krachtenspel.

Privacy
De therapeut zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers contact opnemen met derden zoals de leerkracht, de huisarts of andere behandelaars. De praktijk voldoet aan de voorwaarden voor de huidige AVG.

Aansprakelijkheid
Praktijk Krachtenspel heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

Beroepscode en klachtenregeling
De therapeut is geregistreerd lid van het FVB en registertherapeut RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Zij handelt naar de beroepscode van de FVB en is onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire zorg (TCZ).  Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen gemeld worden bij FVB en de TCZ. De therapeut voldoet aan de eisen van de Wkkgz, en is aangesloten bij de NIBIG.

Bij verhindering
Een No-Show tarief hanteer ik omdat het helaas voorkomt dat cliënten zonder bericht niet verschijnen op hun afspraak. Dit is erg vervelend omdat ik op dat tijdstip iemand anders had kunnen helpen. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Als de cliënt niet verschijnt zonder op tijd af te zeggen, zal ik de gezagsdrager € 33,75 per uur daarvoor in rekening brengen. Dit No Show tarief wordt niet vergoed door de gemeente (u kunt dit ook niet declareren bij uw zorgverzekering).