Welkom op de website van speltherapiepraktijk: “KRACHTENSPEL”

Speltherapie is een vorm van kinderpsychotherapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar die (tijdelijk)
zijn vastgelopen in hun ontwikkeling.

Als speltherapeut help ik het kind spelenderwijs met de dingen die het moeilijk vindt en hem of haar belemmeren in de ontwikkeling.

Spelen is voor een kind gewoon, door spelen verwerkt het de dingen die hem/haar dagelijks bezighouden of overkomen. Meestal is dit samen met de steun van de volwassenen en kinderen
in de directe omgeving voldoende om verder te kunnen. Soms is er meer nodig: een professional
die door speciale methodieken het kind laat ervaren en beleven dat bijvoorbeeld vervelende,
pijnlijke gebeurtenissen minder pijnlijk worden als er iets anders voor in de plaats komt of dat
het kan helpen als je je er eens flink boos of verdrietig over maakt.
licentienr. 209155R   ©2012